I skogkanten har vi en foringsplass til elg og rådyr.