En hønsehauk besøker slakterestene etter høstens jakt.