Wilfrid er barnehagelærer og styrer i Hestehoven gårdsbarnehage.