Laila er barnehagelærer og teamleder på Stalloftet.