Laila er barnehagelærer og avdelingsleder på Bryggerhuset hos oss.