Torill Holene Eriksen.
Jobber som assistent på bryggerhuset, og er eier av Hestehoven.