Torill Holene Eriksen.
Jobber som assistent og er eier av Hestehoven.