Kristin Anett Grøtvedt er barnehagelærer på bryggerhuset.