Anne- Kristin Andersen er assistent på stalloftet.